Villstrand, N.-E. (2020) ”En multitaskig professors senkomna bekännelser och långlöpande käpphästar”, Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/100498 (åtkomstdatum: 28februari2021).