Mitchell, S. A. (2020) ”Magic and Memory in the Medieval North”, Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/100499 (åtkomstdatum: 26februari2021).