Persson, R. (2020) ”Karl XII:s myndigförklaring den 8 november 1697”, Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/100500 (åtkomstdatum: 28februari2021).