Scheglov, A. (2020) ”’Skämtan om abbotar.’ En översikt över diskussionen samt anmärkningar beträffande skriftens ålder och karaktär”, Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/100501 (åtkomstdatum: 26februari2021).