Katajala-Peltomaa, S., Räsänen, M., Lahti, S. och Hägglund, A.-S. (2024) ”Levd religion i det medeltida Finland”, Historisk Tidskrift för Finland, 106(2), s. 326–349. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/113208 (åtkomstdatum: 5mars2024).