Väyrynen, K. (2021) ”Lauri Kallio, Maailmanhenki Pohjolassa. Snellman, Hegel ja hegeliläiset”, Historisk Tidskrift för Finland, 106(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/113219 (åtkomstdatum: 28maj2022).