Kuvaja, C. (2022) ”Julius Sundblom och Finland. Ålänningarnas förhållande till Finland före Ålandsrörelsen”, Historisk Tidskrift för Finland, 106(4). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/116763 (åtkomstdatum: 19juli2024).