Brander, R. (2022) ”Martti Häikiö, Hackzell. Karhunkaatajasta rauhantekijäksi”, Historisk Tidskrift för Finland, 106(4). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/116765 (åtkomstdatum: 1mars2024).