Weiss, H. (2023) ”Dubbel glömska. Svarta Saint Barthélemy under svensk flagg”, Historisk Tidskrift för Finland, 107(3), s. 414–419. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/125947 (åtkomstdatum: 28mars2023).