Nilsson, T. och Kotljarchuk, A. (2023) ”Svenskt och finskt i mörkt sovjetiskt 1930-tal”, Historisk Tidskrift för Finland, 107(4), s. 454–482. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/127664 (åtkomstdatum: 28maj2024).