Engblom, R. (2023) ”Årsinnehållet”, Historisk Tidskrift för Finland, 107(4), s. 550–552. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/127672 (åtkomstdatum: 2mars2024).