Meinander, H. (2023) ”Matti Klinge”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), s. 81–84. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/131827 (åtkomstdatum: 4december2023).