Ulväng, G. (2023) ”Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), s. 85–93. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/131828 (åtkomstdatum: 20juni2024).