Karlman, A. (2023) ”Historiska föreningen 2022”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), s. 94–98. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/131829 (åtkomstdatum: 4december2023).