Gustavsson, P. (2023) ”Nytt material i SLS arkiv”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), s. 99–102. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/131830 (åtkomstdatum: 4december2023).