Engblom, R. (2023) ”Medarbetare”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), s. 103. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/131832 (åtkomstdatum: 5december2023).