Ilmakunnas, J. (2023) ”Historikern och det materiella”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(2), s. 152–156. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/141145 (åtkomstdatum: 13juli2024).