Egefur, F. (2023) ”Peps Persson och Babylonsjukan – bilder av den svenska reggaen: Emilia Frölich, Från Kingston till Göinge – autenticitet och representationer av det förflutna i svensk reggaekultur”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(2), s. 184–189. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/141148 (åtkomstdatum: 13juli2024).