Wilson, E. (2023) ”Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(2), s. 189–194. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/141149 (åtkomstdatum: 5mars2024).