Kortekangas, O. och Ehrstedt, J. (2023) ”Vikten av att förstå olika nivåer av historisk kunskap: En paneldiskussion om nutida begrepp och historia 9 mars 2023 vid Åbo Akademi”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(2), s. 195–197. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/141150 (åtkomstdatum: 19juli2024).