Stark, E. (2024) ”Födelsen av medelklassen och dess anatomi: Johanna Annola, Säädyttömät. Perheet ja murros pitkällä 1800-luvulla”, Historisk Tidskrift för Finland, 108(3), s. 279–282. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/142732 (åtkomstdatum: 17april2024).