Engman, M. (2010) ”Förvaltning, stat och nation. Tre historiska jubileer i Finland 1959–1963”, Historisk Tidskrift för Finland, 95. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/52131 (åtkomstdatum: 28maj2022).