Salminen, T. (1998) ”Uppbörden av klockskatt i Finland på 1530- och 1540-talen”, Historisk Tidskrift för Finland, 83. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/52992 (åtkomstdatum: 31mars2023).