Kekäläinen, M. (2015) ”Upplevelser av teatraliskhet och autenticitet i 1700-talets London”, Historisk Tidskrift för Finland, 100. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/55509 (åtkomstdatum: 24januari2022).