Hellsing, M. och Holm, S. (2015) ”Tidigmodern utrikespolitik som kulturhistoria? En presentation av forskningsfältet ’new diplomatic history’”, Historisk Tidskrift för Finland, 100. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/55510 (åtkomstdatum: 27januari2022).