Salminen, T. (2016) ”Torsten Edgren, Carl Fredrik Meinander. Arkeolog med perspektiv”, Historisk Tidskrift för Finland, 101. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/59237 (åtkomstdatum: 3juni2023).