Engman, M. (1991) ”En Törnestig. HTF:s första år”, Historisk Tidskrift för Finland, 76(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/65682 (åtkomstdatum: 23juni2021).