Orrman, E. (2017) ”Betraktelser över den lokalhistoriska forskningen och historie-skrivningen i Finland under självständighetstidenGranskningar”, Historisk Tidskrift för Finland, 102(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/66926 (åtkomstdatum: 23juni2021).