Ahlbäck, A. (2018) ”Hugo Nordland, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814”, Historisk Tidskrift för Finland, 102(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/69165 (åtkomstdatum: 17april2024).