Wassholm, J. och Sundelin, A. (2018) ”’Det hänger på ett hår’ Praktiker och moral i handeln med människohår Finland 1870–1900”, Historisk Tidskrift för Finland, 103(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/69247 (åtkomstdatum: 21januari2020).