Engman, M. (2016) ”Åbo tur och retur”, Historisk Tidskrift för Finland, 101(4). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/70382 (åtkomstdatum: 23juni2024).