Wassholm, J. och Sundelin, A. (2018) ”Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800–1940”, Historisk Tidskrift för Finland, 103(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/74542 (åtkomstdatum: 19oktober2021).