Salmi, H., Nivala, A., Rantala, H., Sippola, R., Vesanto, A. och Ginter, F. (2018) ”Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853”, Historisk Tidskrift för Finland, 103(1). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/80405 (åtkomstdatum: 19oktober2021).