Lamberg, M. och Östman, A.-C. (2021) ”Rijfsfinskan och utanförskapets börda: Främlingskap och etniska skillnader i trolldomsprocesserna i Jakobstad 1653–1713”, Historisk Tidskrift för Finland, 106(1). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/85149 (åtkomstdatum: 30januari2023).