Rapo, N. (2019) ”Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa”, Historisk Tidskrift för Finland, 104(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/85815 (åtkomstdatum: 29september2023).