Forsén, A. (2020) ”Inledning”, Historisk Tidskrift för Finland, 104(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/91005 (åtkomstdatum: 25maj2020).