Okkonen, V. (2020) ”Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget”, Historisk Tidskrift för Finland, 105(1). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/97197 (åtkomstdatum: 26september2020).