Persson, K. och Stenberg, G. (2020) ”Brev som kreativ resurs i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning”, Historisk Tidskrift för Finland, 105(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/97209 (åtkomstdatum: 26september2020).