Savolainen, P. (2021) ”Stadsrummet och miljöupplevelsen i Pehr Stenbergs levernes-beskrivning under studieåren i Åbo (1779–1789)”, Historisk Tidskrift för Finland, 105(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/97210 (åtkomstdatum: 27september2022).