[1]
P. Impola, P. Karonen, och H. Lönnroth, ”Språkbruk i svenska städer under tidigmodern tid. Ny metod för att analysera ordförrådet i domböcker från 1600-talet”, HTF, vol. 105, nr 3, dec. 2020.