[1]
J. Kuokkala, ”Klas Kristersson Horn i historieforskning och biografier från och med början av 1900-talet”, HTF, vol. 105, nr 3, dec. 2020.