[1]
R. Persson, ”Karl XII:s myndigförklaring den 8 november 1697”, HTF, vol. 105, nr 3, dec. 2020.