[1]
J. Österlund, ”Sophie Holm, Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748”, HTF, vol. 106, nr 2, s. 376–379, feb. 2024.