[1]
A. Koskivirta, ”’Springer som en warg för att röfwa och plundra människior’*: Förseelser inom de östfinska lokala myndigheternas tjänsteutövning 1770–1829”, HTF, vol. 107, nr 3, s. 324–365, jan. 2023.