[1]
G. Ulväng, ”Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar”, HTF, vol. 108, nr 1, s. 85–93, aug. 2023.