[1]
E. Stark, ”Födelsen av medelklassen och dess anatomi: Johanna Annola, Säädyttömät. Perheet ja murros pitkällä 1800-luvulla”, HTF, vol. 108, nr 3, s. 279–282, jan. 2024.