[1]
M. Hellsing och S. Holm, ”Tidigmodern utrikespolitik som kulturhistoria? En presentation av forskningsfältet ’new diplomatic history’”, HTF, vol. 100, jan. 2015.