[1]
M. Lamberg och A.-C. Östman, ”Rijfsfinskan och utanförskapets börda: Främlingskap och etniska skillnader i trolldomsprocesserna i Jakobstad 1653–1713”, HTF, vol. 106, nr 1, dec. 2021.