[1]
N. Rapo, ”Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa”, HTF, vol. 104, nr 2, okt. 2019.