[1]
V. Okkonen, ”Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget”, HTF, vol. 105, nr 1, juli 2020.